Nastavení

Resetovat hru - vymazat údaje o hotových úkolech a začít znovu.

reset